Sympozjum Buildings under Control

28 lutego i 1 marca 2018 r.

KRAKÓW

Sympozjum poświęcone będzie koncepcji inteligentnego zarządzania budynkami, zintegrowanym systemom BMS wspierającym wzrost efektywności energetycznej oraz innowacyjnym technologiom systemów automatyki budynków firm LOYTEC i ZDANIA.

Przedstawimy również możliwości pozyskania wsparcia finansowego inwestycji w tym obszarze.

Tematyka pierwszego dnia Sympozjum dedykowana jest Inwestorom, Architektom, Użytkownikom oraz Zarządcom budynków komercyjnych, uniwersyteckich, administracji państwowej i samorządowej.

Tematyka drugiego dnia Sympozjum przeznaczona jest dla Projektantów, Integratorów, Wykonawców i Użytkowników systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków

Do udziału zapraszamy:
  • Inwestorów i Generalnych Wykonawców
  • Architektów
  • Projektantów instalacji elektrycznych, oświetlenia, instalacji niskoprądowych, w tym systemów automatyki, sterowania i zarządzania budynków oraz systemów bezpieczeństwa
  • Projektantów, Producentów i Dostawców instalacji HVAC
  • Integratorów i dostawców systemów automatyki budynków i BMS
  • Użytkowników i służby utrzymania ruchu systemów BMS
  • Zarządców budynków uniwersyteckich
  • Zarządców budynków komercyjnych, samorządowych i administracji państwowejZobacz program i Zarejestruj się

Ramowy plan sympozjum

Środa, 28.02.2018 Dzień Inwestora i Architekta
Buildings under Control: Inteligentne zarządzanie budynkami


8:00
Rejestracja gości
9:00
Powitanie gości
Andrzej Siekański, ZDANIA
10:00
Inteligentne zarządzanie budynkami
Nowości technologiczne LOYTEC
Harald Hasenclever, LOYTEC
11:00
PRZERWA
11:30
Racjonalne projektowanie budynków energooszczędnych – powiązanie założeń
inwestora, architektury, technologii i automatyki
Jerzy Boruta, architekt, PROBADEX
12:00
Wpływ automatyki i systemów technicznych na efektywność energetyczną
Paweł Kwasnowski, ZDANIA
13:00
Innowacje rynkowe ZDANIA
Waldemar Nogaś, ZDANIA
13:30
Źródła finansowania projektów efektywności energetycznej
Cecylia Czop, LONDON
14:00
Studium przypadku: 
Zintegrowany system zarządzania budynkami III Kampusu UJ
Paweł Kwasnowski, ZDANIA
14:30
LUNCH i zakończenie pierwszego dnia Sympozjum

Czwartek, 01.03.2018 Dzień Integratora i Projektanta Automatyki
Nowości i rozwiązania technologiczne LOYTEC i ZDANIA

8:00
Rejestracja gości
9:00
Koncepcja zintegrowanej automatyki pomieszczeniowej
Integracja sterowników pomieszczeniowych
Wizualizacja automatyki pomieszczeń
11:00
PRZERWA
11:30
LWEB-900 Uniwesalny system BMS
Standard DALI 2.0 w ofercie LOYTEC
System integracji i programowania L-Studio
13:00
LUNCH
14:00
Bezpieczeństwo IoT w systemach automatyki budynków
Projektowanie sieci IP pod kątem systemów automatyki budynków
16:30
Program wsparcia dystrybutorów i integratorów LOYTEC Competence Partners
17:00
Zakończenie Sympozjum

Na konferencję zapraszają firma ZDANIA Sp. z o.o. będąca wspólnym przedsięwzięciem AGH i prywatnych inwestorów oraz LOYTEC electronics GmbH.


Zarejestruj się na sympozjum

Pobierz Program w formacie pdf
Partnerzy sympozjumbmw podium viessmann cleantech londonstudio agh mnslab